Eurojob verwacht dat gedurende de komende tientallen jaren door vergrijzing en ontgroening substantiƫle tekorten ontstaan in lager, middelbaar en technisch geschoold personeel. Om economische activiteit en slagkracht (en dus werkgelegenheid) in Nederland te behouden zullen bedrijven in toenemende mate over de grenzen moeten kijken en in ieder geval de gehele Europese Unie moeten benutten voor het aantrekken van een flexibele arbeidsschil.

Gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers

Onze Visie -

Vooral in de logistiek, retail, productie, assemblage, food, metaal & techniek en in de zorg worden de tekorten in gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers steeds groter.

Investeren in internationale medewerkers

Onze Visie -

Dit probleem speelt niet alleen in Nederland, maar ook in vele omringende landen. De kans is dan ook niet onaanzienlijk dat op termijn een West Europese wedloop zal ontstaan om het aantrekken van internationaal personeel.

.