Op deze pagina kunt u algemene voorwaarden, certificaten en verklaringen van Eurojob vinden.

 

ABU certificaat
Eurojob is in het bezit van het ABU certificaat. Dit betekent dat Eurojob de cao correct toepast op iedere medewerker.

ABU Certificaat Eurojob

SNF Keurmerk
Dit keurmerk is voor uitzendondernemingen die arbeidsmigranten huisvesten. De huisvestingslocaties van de keurmerkhouders worden jaarlijks gecontroleerd. Voldoet de huisvesting niet, dan wordt de aanbieder van de huisvesting uit het register van SNF geschreven.

SNF Keurmerk Eurojob

SNF Keurmerk Eurojob Housing en Transport

SNA Register Normering Arbeid

Eurojob voldoet aan de normen zoals vastgelegd in het Handboek Normen SNA en is opgenomen in het
Register Normering Arbeid.
Het register is te raadplegen op www.normeringarbeid.nl.

SNA Verklaring van registratie Eurojob

G-rekening
De G-rekening is geblokkeerd voor alle rekeningnummers, behalve die van de Belastingdienst. Van deze G-rekening worden de premies sociale verzekeringen en loonbelasting aan de Belastingdienst betaald.

G-rekening overeenkomst Eurojob

G-rekening overeenkomst Eurojob KBC

 

Verklaring Belastingdienst
Deze verklaring van de belastingdienst toont aan dat alle aangegeven omzetbelastingen en loonheffingen door de onderneming zijn betaald.

WKA verklaring belastingdienst Eurojob