Topteams dla Przemysłu Spożywczego

Specyficzne cechy

 • Doświadczenie z żywnością świeżą oraz trwałą
 • Doświadczenie w produkcji żywności oraz jej dystrybucji
 • Doświadczenie z food service & branżą horeca
 • Doświadczenie z zasadami HACCP
 • Doświadczenie z systemami jakości
 • Doświadczenie z różnymi procesami przetwarzania żywności
 • Gotowość do pracowania również w godzinach nieregularnych
 • Dyspozycyjność 24/7
topteams-food


food-topteams

Rodzaje funkcji

 • Operatorzy maszyn
 • Pracownicy ds. jakości i kontrolerzy
 • Pracownicy przygotowujący żywność
 • Pracownicy linii rozlewniczych
 • Liderzy zespołów i supervizorzy
 • Kierowcy wózków widłowych i bocznych
 • I tak dalej...