Topteams dla Produkcji i Asemblażu

Specyficzne cechy

 • Doświadczenie w otoczeniach zautomatyzowanych
 • Rzetelna wiedza w dziedzinie technologii procesowej
 • Myśleć wspólnie z klientem nad optymalizacją produkcji
 • Doświadczenie z równoważeniem linii produkcyjnej i eliminowaniem ograniczeń dotyczących jej wydajności
 • Dopasowywanie zestawienie zespołu do typu linii produkcyjnej
 • Ukierunkowanie na obniżenie kosztów za sztukę
 • Doświadczenie z outsourcingiem całego procesu
topteams-assemblage


topteams-assemblage

Rodzaje funkcji

 • Liderzy zespołów i brygadziści
 • Operatorzy
 • Specjaliści asemblażu
 • Pracownicy asemblażu
 • Kierowcy wózków widłowych oraz bocznych
 • Wykwalifikowani supervisorzy
 • I tak dalej...