Eurojob wprowadza produktywność do Państwa przedsiębiorstwa

Koszty i jakość

Dla wielu holenderskich firm, (międzynarodowa) pozycja konkurencyjna staje się coraz bardziej zależna od efektywności ich bardziej lub mniej zaawansowanych zautomatyzowanych procesów firmowych. Zdają sobie przy tym sprawę, że czynnikiem coraz bardziej rzadkim w Holandii jest siła robocza.

Eurojob dostarcza tym przedsiębiorstwom elastyczne, międzynarodowe Topteams, ponieważ z doświadczenia wiemy, że praca zespołowa daje najlepsze rezultaty. To również pozwala nam na to, aby przyciągać do siebie i związać z nami najlepszych ludzi. Ważnymi elementami, by to osiągnać są: dobra komunikacja, wspólna, dzielona wiedza dotycząca procesów firmowych i przynależna technologia procesowa.

Dla wielu naszych klientów jesteśmy sparring partnerem w dziedzinie obniżania całkowitych kosztów produktu przy zachowaniu lub zwiększeniu jego jakości. Ponadto pomagamy tym klientom w uzyskiwaniu wglądu w wyniki.

Chętnie przedstawimy Państwu kilka porównywalnych przykładów pokazujących, że nasza propozycja działa.

kostenbesparing


kennis

Gruntowna znajomość europejskiego rynku pracy

Eurojob ma dostęp do wysoko zmotywowanych i wykwalifikowanych pracowników poprzez solidną rekrutację, gruntowną wiedzę na temat europejskiego rynku pracy, rozległą lokalną sieć w różnych państwach i zaawansowe metody rekrutacji i selekcji. Pracowników wybranych przez Eurojob cechuje wysoka wydajność i motywacja, elastyczność (kulturowa), proaktywność, ambicja i stuprocentowa dyspozycja dla Eurojob.

Jeśli zleceniodawcy mają specyficzne wymagania, zostają one spełnione. Chodzi tu np. o poziom edukacji, dyplomy zawodowe, znajomość języków (np. angielski, niderlandzki, niemiecki), certyfikaty itp. Jeśli jest to wymagane, możemy nostryfikować (uznać) dyplomy za pomocą organizacji Colo lub Nuffic.