Zo werkt Eurojob

Doelstellingen bespreken, kostenbesparingen inschatten

Eurojob start altijd met een gedegen voorbereiding, samen met de klant. Tijdens de inventarisatie worden huidige situatie en doelstellingen besproken. Een flexscan volgt, de belangrijkste KPI’s worden besproken. Ook worden mogelijke kostenbesparingen ingeschat en gewenste kwaliteitsverbeteringen benoemd.
doelstelling


kostencalculatie

Vaste of deels variabele honorering

Bij samenwerking met Eurojob worden het aantal gewenste medewerkers en de verwachte op- en afschaling bepaald, alsmede de financiële afspraken. Dit kan op uurbasis of, indien gewenst, gedeeltelijk op grond van team performance. Overige elementen bij een samenwerkingsverband: contractuele vastlegging, afspraken over nadere invulling, evaluatiemomenten, gewenste rapportages en de contactfrequentie met field managers en directie.


Intensieve begeleiding, toegewijd field management

Op de werkplek zorgt Eurojob voor intensieve begeleiding en korte communicatielijnen. De toegewijde (in house) field managers zijn de schakel tussen klant, medewerkers en Eurojob. Ze zijn meertalig – Nederlands, Engels, Pools, Duits – zorgen voor begeleiding en instructie op de werkplek en zijn klantgericht en proactief.
Regelmatig overleg over de voortgang is een vereiste om het werk professioneel en soepel te laten verlopen.professionele-planners

Professionele planners 24x7 bereikbaar

De centrale planningsafdeling van Eurojob is 24x7 bereikbaar en heeft permanent zicht op alle voor Eurojob werkzame medewerkers.