Eurojob brengt productiviteit in uw onderneming


Kosten en kwaliteit

Voor veel Nederlandse bedrijven is de (internationale) concurrentiepositie in toenemende mate afhankelijk van de efficiency van hun al dan niet verregaand geautomatiseerde bedrijfsprocessen. Zij realiseren zich daarbij dat de factor arbeid een schaars goed aan het worden is in Nederland.

Eurojob levert aan deze ondernemingen flexibele internationale Topteams , omdat onze ervaring leert dat het werken vanuit een teamgedachte de beste resultaten oplevert. Dit stelt ons tevens in staat om de beste mensen aan te trekken en aan ons te binden. Goede onderlinge communicatie, gedeelde kennis van de bedrijfsprocessen en bijbehorende procestechnologie zijn daarbij belangrijke elementen.

Bij een groot aantal van onze klanten zijn wij een sparringpartner op het gebied van het verlagen van de totale kosten per produkt met behoud of verhoging van kwaliteit. Ook assisteren wij deze klanten met het inzichtelijk maken van de resultaten.

Wij presenteren u indien gewenst graag een aantal relevante show cases die aantonen dat onze propositie werkt.
kostenbesparing


kennis

Gedegen kennis van de Europese arbeidsmarkt

Eurojob heeft toegang tot zeer gemotiveerde en gekwalificeerde medewerkers, een sterk wervingsapparaat, gedegen kennis van de Europese arbeidsmarkt, een uitgebreid lokaal netwerk in diverse landen en geavanceerde selectiemethodes. De door Eurojob geselecteerde medewerkers kenmerken zich door een hoge productiviteit en motivatie, (culturele) flexibiliteit, proactiviteit, ambitie en 100% beschikbaarheid voor Eurojob.

Waar opdrachtgevers specifieke eisen stellen, wordt daaraan voldaan. Denk hierbij aan opleidingsniveau, vakdiploma’s, talenkennis (Engels, Nederlands, Duits), certificaten etc. Desgewenst kunnen wij internationale diplomawaarderingen verzorgen via Colo of Nuffic.