Visie & Missie

eurojob-vergrijzing

Eurojob Visie

Eurojob verwacht dat gedurende de komende tientallen jaren door vergrijzing en ontgroening substantiele tekorten ontstaan in lager, middelbaar en technisch geschoold personeel. Om economische activiteit en slagkracht (en dus werkgelegenheid) in Nederland te behouden zullen bedrijven in toenemende mate over de grenzen moeten kijken en in ieder geval de gehele Europese Unie moeten benutten voor het aantrekken van een flexibele arbeidsschil.

Vooral in de logistiek, retail, productie, assemblage, food, metaal & techniek, en in de zorg worden de tekorten in gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers steeds groter.

Dit probleem speelt niet alleen in Nederland, maar ook in vele omringende landen. De kans is dan ook niet onaanzienlijk dat op termijn een West Europese wedloop zal ontstaan om het aantrekken van internationaal personeel.

Eurojob Missie

Eurojob wil de beste speler zijn in het faciliteren van internationale vraag en aanbod op de Europese arbeidsmarkt om haar klanten maximaal rendement en toegevoegde waarde te bieden. Dat realiseert Eurojob dankzij werving en inzet van optimaal gemotiveerde en goed geschoolde internationale flexkrachten. Met hen legt Eurojob zich toe op Topjobs in specialistische gebieden waarin kwalitatieve arbeidskrachten schaars zijn of op omgevingen waar productiviteitsverhoging en op elkaar ingespeelde Topteams het verschil kunnen maken.
eurojob-missie